Podmínky použití

Informace

  • Provozovatelem webových stránek www.reala-lakoma.cz je společnost Reala Lakomá s.r.o., Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, IČ 63509431, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. autorský zákon, oprávněna vykonávat autorská práva.
  • Přístup na webové stránky www.reala-lakoma.cz a jejich užití je pro každého uživatele volné a bezplatné. Uživatelem webových stránek je jakákoliv osoba v síti Internet.
  • Přístup do administrační části webu je povolen pouze oprávněným uživatelům. Ostatním uživatelům je přístup do administrace zakázán, a to v každém případě.
  • Jakékoliv užití části nebo celku webových stránek www.reala-lakoma.cz, zejména však kopírování a šíření jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, je bez předchozího souhlasu provozovatele zakázáno.
  • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním webových stránek www.reala-lakoma.cz a taktéž nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících jiným subjektům, které lze z webových stránek www.reala-lakoma.cz navštívit prostřednictvím odkazů.

  • slide-1
  • slide-2
  • slide-3
  • slide-4