# Odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy

Odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy

Uzavřete-li s naší kanceláří Reala Lakomá s.r.o. zprostředkovatelskou smlouvu, máte jako spotřebitel právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření (§ 1829 NOZ), a to bez uvedení jakéhokoliv důvodu (§ 1818 NOZ). Odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání, které jste povinen/povinna nám oznámit na naši adresu, a to např. formou dopisu zaslaného prostřednictvím pošty.


  • slide-1
  • slide-2
  • slide-3
  • slide-4

Máte nás rádi... Reference našich klientů na portálu Firmy.cz

Může se Vám hodit... Katastr nemovitostíReala Lakomá s.r.o.

Logo malé

Evropská 1558/33
350 02 Cheb

DALŠÍ kontakty a telefony

Naše vývěsky v Chebu

  • Výloha Terea s.r.o. na pěší zóně
  • Vitrína u lékárny Zelená hvězda
  • Vitrína v Čapkově ulici
  • Vitrína v ČSOB, a.s.