Odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy

Informace

Uzavřete-li s naší kanceláří Reala Lakomá s.r.o. zprostředkovatelskou smlouvu, máte jako spotřebitel právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření (§ 1829 NOZ), a to bez uvedení jakéhokoliv důvodu (§ 1818 NOZ). Odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání, které jste povinen/povinna nám oznámit na naši adresu, a to např. formou dopisu zaslaného prostřednictvím pošty.


  • slide-1
  • slide-2
  • slide-3
  • slide-4