Přeskočit k navigaci »Poučení klientů

Odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy

Uzavřete-li s naší kanceláří Reala Lakomá s.r.o. zprostředkovatelskou smlouvu, máte jako spotřebitel právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření (§ 1829 NOZ), a to bez uvedení jakéhokoliv důvodu (§ 1818 NOZ). Odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání, které jste povinen/povinna nám oznámit na naši adresu, a to např. formou dopisu zaslaného prostřednictvím pošty.

 
Hledat nemovitost

Nastavte pouze parametry, které uznáte za vhodné. Není nutno nastavit vše.

  Obnovit volby

Poslední 3 přidané

Seznam je prázdný...

Naše adresa

Logo

Reala Lakomá s.r.o.
Evropská 1558/33
350 02 Cheb

Reference klientů na Firmy.cz

Rychlý kontakt

+420 604 512 748
+420 603 281 321
+420 731 519 353

Telefon +420 354 424 334

Více kontaktů...

Naše vývěsky v Chebu

  1. Výloha Terea Cheb s.r.o. na pěší zóně
  2. Vitrína v Čapkově ulici
  3. Vitrína v ČSOB, a.s. v Chebu
  4. Vitrína u lékárny Zelená hvězda v Chebu u VŠ

Poslední 3 prohlédnuté

Seznam je prázdný...
 

Webstudio Pecher